Genomförda aktiviteter

2012-2017

 • Julmarknad i Dala-Floda centrum 2 dec 2012
 • Kartläggning besöksmålet Dala-Floda. I samarbete med Scandinavian College of Travel and Tourism i Orsa har en inventering av vad Dala-Floda kan erbjuda besökare och hur det kan paketeras genomförts. En slurapport presenterades av eleverna på ett möte 24 januari 2013 för byalagsrepresentanter, representanter från D-F Intresseförening, medlemmar i BDF m fl. Många bra och roliga idéer som vi ska jobba vidare med.
 • Övertagit utgivningen av Flodabladet 2013
 • Sponsrade Floisvicku 2013
 • Deltog med två representanter i styrgruppen "Dala-Floda i Centrum" som handhadde medel från Länsstyrelsens Regionala Serviceprogrammet (RSP), som beviljats Gagnefs kommun för utvecklingen av Dala-Floda.
 • Öppet hus 21 november 2013 om arbetet med "Dala-Floda i Centrum"
  F.d. styrgruppen berättade vad som gjorts för medlen från Länsstyrelsens Regionala Serviceprogram. Ingegerd Lindfors från kommunen deltog liksom   deltagare från de olika arbetsgrupperna. Det bjöds på fika med Dala-Flodatårta!
 • Julmarknad i Dala-Floda centrum 1 dec 2013
 • Konstutställning Tingatinga-målningar från Tanzania, april 2014
 • Fotoutställning av Laila Klausen juni-nov 2014
 • Julmarknad i Dala-Floda centrum 30 nov 2014
 • Boksläpp "Farmors bröllôp av Karin Zetterqvist, dec 2014
 • Fotoutställning Lars Redhe 2015
 • Har drivit servicepunkten "Tummen ôpp" med ekologiskt café och turistinfo under tre års tid t o m februari 2016. Delar av verksamheten övertagen av Floda Bistro.
 • Övertagit utgivningen av Mockfjärdsbladet 2016
 • Språkcafé för nyanlända 2016
 • Plantbytareftermiddag 28 maj 2016 med Göran Greider och Trygve Wålstedt
 • Språkcafé för nyanlända 2017
 • Plantbytardag 27 maj 2017 med Göran Greider och Trygve Wålstedt